fredag 17 oktober 2008

Kulmen?

Känns som det är mycket nu! Jag har väntat i ett halvår på att kunna göra något, vad som helst som skulle påverka antagningen. Skynda på den, förbättra meriter, söka eller söka PIL. 
Nu är det PIL provet den här helgen och jag har skrivit levnadsbeskrivningen och jobbar på att lära mig den. Nästa helg är det högskoleprovet och den ändrar allt. Jag skulle behöva något enstaka råpoäng för att sitta tryggt på Uppsala till vår. 

Känns som varje vecka nu medför något nytt och spännande!

PIL prov 18 oktober 

Högskoleprovet den 25 oktober

November 7 kallelse till PIL intervju

Urval 1
Vårterminen 2009 genomförs urval 1 i början av december.
Beskedet inför vårterminen 2009 den 9-12 december.

Urval 2
vårterminen 2009 genomförs urval 2 i början av januari.
Beskedet inför vårterminen 2009 mellan den 8-9 januari.

Inga kommentarer: